У складу с Програмом почетне обуке за 2022. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), дана 06.06.2022. године, одржан је четврти семинар за стручне сараднике запослене у правосудним институцијама.

Модул 4 друге године обуке за стручне сараднике, под називом „Извршна и управна област“ учесницима семинара су, кроз неколико подтема, изложили господин Страхиња Ћурковић судија Врховног суда Републике Српске и госпођа Нивес Ћетојевић, судија Основног суда у Бањој Луци.

Семинару је присуствовало 14 учесника из реда виших стручних сарадника и стручних сарадника из правосудних институција Републике Српске.

Едукатори су, током цјелокупног предавања, износили случајеве из праксе који су у вези са темом семинара, те хипотетичке случајеве, чиме су анимирала учеснике и допринијели остварењу интерактивног односа са учесницима.

Циљ овог семинара је, заправо, општи циљ почетне обуке за стручне сараднике, а то је стицање вјештина неопходних за ефективно и ефикасно вршење судијске, односно тужилачке функције, укључујући и стицање свестраних искустава из праксе, етичности професије и сагледавање свих сегмената улоге и значаја одговорности које су стручним сарадницима повјерене у њиховим редовним пословима.