Turska_2022_I.jpg

Правосудна академија Турске је у периоду од 23. – 27. маја 2022.године, у Анталији, организовала Међународни програм обуке о људским правима за судске и тужилачке стручне сараднике из држава чланица Мреже институција за едукацију носилаца правосудних функција у Југоисточној Европи.

У овом међународном програму су учествовали представници из националних институција за едукацију носилаца правосудних функција и стручни сарадници из судова и тужилаштава из 8 земаља југоисточне Европе и то: Турске, Бугарске, Румуније, Србије, Албаније, Сјеверне Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине ( Федерације БиХ и Републике Српске) и Косова.

Главни фокус овог програма обуке су била дешавања у области људских права у свјетлу најновијих пресуда Европског суда за људска права.

У оквиру тродневног програма обуке одржане су обуке на теме увода у основни концепт о људским правима, историјски развој људских права, наднационална заштита људских права, обука о одабраним питањима специфичним за Европску конвенцију о људским правима и актуелна питања у вези са EKLJP, организација, функционисање и актуелна питања у пракси Европског суда за људска права, процедурални захтјеви и услови прихватљивости апликација пред Европским судом за људска права.

Посебно су обрађене теме које се односе на поједина права из ЕКLJP, као: Право на правично суђење, право на слободу и безбиједност, право на имовину, право на слободу изражавања, право на поштовање приватног и породичног живота.

Трећег дана програма одржано је такмичење у презентацијама за судијске и тужилачке стручне сараднике о познавању судске праксе Европског суда за људска права и поједином праву из ЕКLJP, која се односе на сваку од земаља чији представници учествују у програму обуке, а жири за оцјењивање је био састављен од по једног представника из сваке националне правосудне институцие из земаља које учествују у програму.

Током трајања програмских активности, за представнике Центара за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске и Федерације БиХ је засебно уприличен пријем и састанак са Предсједником Правосудне академије Турске, током којег се разговарало о правцима будуће сарадње националних институција из ове двије земље.