''RODNA RAVNOPRAVNOST ZA ZAPADNI BALKAN''                     

Bečići – Crna Gora, 01. – 03. april 2022.godine

U Bečićima u Crnoj Gori je u periodu od 01. – 03. aprila 2022.godine održan Prvi pravosudni forum ''Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan'' u organizaciji AIRE Centra iz Londona, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva,  a sa ciljem promovisanja unapređenja rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja nad ženama, te stvaranja mreže boraca  za rodnu ravnopravnost u pravosuđu zemalja Zapadnog Balkana.

Forum je okupio 70 učesnika iz zemalja zapadnog Balkana – Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo, među kojima su sadašnje i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava iz zemalja regiona, na čelu sa predsjednikom Evropskog suda za ljudska prava Robertom Spano i potpredsjednicom ovog suda Siofra O'Leary, te predsjednici i sudije ustavnih i vrhovnih  sudova, pravni eksperti, ombudsmeni za ljudska prava, zastupnici država iz regiona pred sudom u Strazburu, profesori pravnih fakulteta i direktori pravosudnih obrazovnih institucija za obuku sudija.  Na ovom pravosudnom forumu, ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u radu je učestvovao direktor  Tomislav Čavić.

Na početku foruma, sa govorom na ovu temu prisutnim se obratio Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

Nakon toga u panel diskusiji u kojoj su učestvovali sudije i bivše sudije Evropskog suda za ljuska prava iz zemalja regiona, se vodila diskusija o ključnim načelima rodne ravnopravnosti, o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, rodnim stereotipima u pravosuđu i diskriminaciji na osnovu pola, kao i Evropskoj Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i aktuelnoj sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u predmetima koji su se vodili protiv zemalja regiona.

Forum je nastavio rad po tematskim radnim grupama sa učesnicima iz cijelog regiona koji su dali prijedloge zaključaka u vezi sa temama o kojima se diskutovalo tokom panel diskusije, a drugog dana foruma je učesnicima prezentovane aktivnosti AIRE centra na uspostavljanju Mreže boraca za rodnu ravnopravnost u sektoru pravosuđa i sudskim sistemima zemalja zapadnog Balkana.