Дана, 28. марта 2022. године, на приједлог Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТС БиХ), Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) и Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине (ЦЕСТ у Ф БиХ) су, на основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2022. годину организовали семинар на тему: „Заштита свједока пред правосудним институцијама у Босни и Херцеговии“.

Семинар је одржан путем Cisco Webex комуникацијске платформе, а едукатори су били: г. Муниб Халиловић, главни федерални тужилац Федералног тужилаштва Федерације Босне и Херцеговине, г. Игор Цимеша, окружни јавни тужилац Окружног јаног тужилаштва у Бањалуци, гђа Мира Смајловић, судија Суда Босне и Херцеговине, гђа Алма Тасо-Дељковић, руководилац Одјела за подршка свједоцима Суда Босне и Херцеговине и г. Самир Табаковић, шеф одсјека за сигурност и заштиту из Јединице за сигурност и заштиту, судска полиција Федерације Босне и Херцеговине.

Током цјелокупног предавања едукатори су износили примјере и праксе како би ову тему што више приближили учесницима. Због значаја и актуелности теме, те уважавајући приједлог ВСТС-а БиХ у погледу ове активности, Програмом рада ЦЕСТ-ова за 2022. годину предвиђено је да се овај семинар одржи још једном, у другом дијелу године. Семинар је пратило око 60 носилаца правосудних функција из цијеле Босне и Херцеговине