У хотелу "Термаг" на Јахорини, у периоду од 27. до 30. октобра 2021. године  одржано је XV Савјетовање из области грађанског права на тему: „Актуелна питања из области грађанског права у БиХ, теорија-пракса“  у организацији Удружења судија РС у сарадњи са Удружењем судија у БиХ, Удружењем судија у ФБиХ, центрима за едукацију судија и (јавних) тужилаца у РС и ФБиХ, Правосудном комисијом Брчко Дистрикта БиХ и адвокатским коморама РС и ФБиХ. Савјетовању је присуствовало око 300 (три стотине) учесника и то: судије, адвокати, нотари, стручни сарадници из правосуђа, као и представници академске заједнице, правобранилаштава, ВСТС-а БиХ и других институција из цијеле БиХ.

Након отварања Савјетовања и уводних обраћања г. Драгослава Ерделића, судије Окружног суда у Бијељини и члана Управног одбора Удружења судија РС, г. Халила Лагумџије, предсједника ВСТС-а БиХ, гђе Санеле Горушановић Бутиган, потпредсједнице ВСТС-а БиХ, г. Милоша Богичевића, шефа секције за људска права испред Мисије OSCE-a у БиХ и г. Арбена Муртезића који се обратио у име центара за едукацију судија и (јавних) тужилаца у ФБиХ и РС, приступило се радном дијелу Савјетовања.

Ове године фокус је стављен на најактуелније теме из области грађанског права у БиХ као што су заштита права својине, грађанскоправни и привредни уговори, саобраћајно вјештачење, уступање потраживања, нотарска извршна исправа, софтвер као предмет уговора, затим реформа породичног законодавства у РС ( израда новог Породичног закона и израда Закона о привременом издржавању), те право на суђење у разумном року. Такође, одржана је и сесија о уједначавању судске праксе током које се развила продуктивна дискусија, те је представљена и нова актуелизована страница за претрагу праксе Уставног суда БиХ.