Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је наставио са Програмом специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, а уз подршку   UNICEF-овог пројекта „Правда за свако дијете“, финансираног од влада Шведске и Швајцарске.  

Тако је   трећи овогодишњи семинар на тему: Примјена Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у пракси  одржан у просторијама ЦЕСТ-а у Бањалуци и путем аудио-визуелне апликације Cisco Webex. Едукатори су били вишегодишњи стручњаци из области малољетничког преступништва а то су г. Драган Улетиловић, судија Окружног суда у Бањој Луци и г. Ненад Миркоњ, инспектор за извршење кривичних санкција, Министарство правде Републике Српске. Семинару је присуствовало 15 (петнаест) учесника у просторијама ЦЕСТ-а и 7 (седам) путем Cisco Webex апликације.

Семинар је успјешно завршен и тиме завршена редовна специјалистичка обука из области малољетничког правосуђа за ову годину. Услов за стицање цертификата за поступање у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/10, 61/13 и 68/20), ове године је испунило   15 (петнаест) носилаца правосудних функција.