На основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), организовао је семинар на тему: „Судска пракса из ванпарничних поступака с освртом на судски депозит, састављање и овјеравање садржине исправа и поништење исправа, који је одржан 04. октобра 2021. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС. Остали учесници су имали прилику да прате семинар путем видео-конференцијске платформе Cisco Webex. Едукатор је била гђа Селма Шаћировић, судија Основног суда Бијељина и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС. Семинар је пратило 6 учесника из Републике Српске.

Током семинара, учесници су у виду дискусије доприносили отварању спорних питања која су у вези са појединим ванпарничним поступцима, а са којима су се сусретали у свом раду. Закључено је да би судијама ванпарнчног реферата у првом степену, посебно у погледу поступака за уређење имовинскоправних односа, рад на доношењу одлука значајно олакшало постојање одлука виших судова, усмјерених на уједначавање судске праксе.