Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у складу са Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, организовао семинар из привредноправне области, на тему „Степен поштовања ауторског и сродних права у Босни и Херцеговини с освртом на повреде ауторских и сродних права на интернету“.

Семинар је одржан 16. септембра 2021. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а учесници су имали могућност да семинар слушају и путем онлајн платформе – Cisco Wебеx (хибридна форма семинара). Едукатор је био Његослав Јовић, ма, виши асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, а семинару je присуствовалo 9 носилаца правосудних функција из Републике Српске.

Током другог дијела излагања, г. Јовић је указао на неке карактеристичне повреде ауторског и сродних права на интернету, а све ово у циљу подизања свијести о томе које све радње у вези са коришћењем интернета, заправо, представљају повреду ових права, те који су ефикасни начини њихове заштите, када дође до повреде. Семинар је успјешно реализован захваљујући припремљености и стручности едукатора, те заитересованости учесника за дискусију у вези са овом тематиком.