Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tesktu: CEST RS) je u okviru zajedničke aktivnosti sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: CEST FBiH) i Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, podržanom od strane projekta Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini a koji sprovodi SAVE the CHILDREN, UNICEF i EMMAUS, organizovao konferenciju namijenjenu nosiocima pravosudnim funkcija, kao i ostalim zainteresovanim profesionalcima, na temu: „Nasilje nad djecom u digitalnom okruženju“.

Konferencija je održana 30. avgusta 2021. godine, putem Cisco Webex platforme, dok su izlagači bili prof. dr Elmedin Muratbegović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Ivanka Marković, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, prof. dr Saša Mrdović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, mr Olivije Zimonja, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Saša Petrović, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Mila Čolić, načelnik Sektora za stručno usavršavanje, CEST RS, Almir Tabaković, stručni savjetnik, CEST FBiH, Belma Gijo, EMMAUS, Eneid Hasanović, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Goran Blagojević, Policija Brčko distrikta BiH. Tokom konferencije, učesnici su imali priliku da čuju više o izazovima krivičnog pravosuđa u BiH u pogledu nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, zatim procesu otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja slučajeva nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, te pregled aktuelnih projekata i strateških dokumenata koji se odnose na ovu oblast.

Konferencija je uspješno završena, uz tendenciju nastavka specijalističke obuke iz oblasti borbe protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju, a kako bi se omogućilo što većem broju nosilaca pravosudnih funkcija pohađanje navedene obuke i podizanja svijesti onih koji primjenjuju propise u skladu sa intencijom zakonodavstva. Konferenciji je prisustvovalo pedeset učesnika, od kojih je jedanaest iz Republike Srpske.