У складу са Програмом стручног усавршавања судија за 2021. годину, путем комуникацијске платформе Cisco Webex, дана 03. фебруара 2021. године, одржан је семинар на тему: „Право интелектуалне својине'', који је организована од стране Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у РС, Центра за едукацију судија и тужилаца Ф БиХ, уз подршку Канцеларије Министарства трговине САД за провођење Програма развоја привредног права (CLDP).

Предавачи на овом семинару су били Вирџинија Ковингтон, судија Окружног суда, Средњи дистрикт Флориде, САД и Антоније Живковић, шеф Правног одјела, LANACO Ltd, Banja Luka.

Oво је била друга сесија семинара о Праву интелектуалне својине. Прва сесија је била фокусирана на опште принциппе пресуђивања у предметима интелектуалне својине и реализована је 16. децембра 2020. године. Трећа сесија ће обухватити кривичноправне аспекте права интелектуалне својине и биће реализована 10. марта 2021. године у online форми.

Семинару су присуствтовала 4 учесника из РС, и то предсједник суда, судија, стручни сарадник и секретар суда.

Поред представника Центара за едукацију РС и Ф БиХ, испред CLDP-а учествовала је виша савјетница Arezo Yazd, која је уједно била задужена за модерирање семинаром.