У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је организовао семинар из кривичноправне области на тему: „Високотехнолошки криминал“ који је одржан 30. новембра 2020. године, путем Cisco Webex платформе, док су едукатори били гђа Хана Врањешевић, окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, гђа Тања Плавша и г. Оливије Зимоња, Одјељење за високотехнолошки криминал, Министарство унутрашњих послова Републике Српске.

У складу са дневним редом, учесници семинара су имали прилику да чују више о Будимпештанској конвенцији и законској регулативи, затим о улози тужиоца у истрагама високотехнолошког криминала, те о откривању и доказивању кривичних дјела преваре са посебним освртом на tzv. BEC преваре, Military Romance преваре и друге најчешће појавне облике превара (СМС преваре, преваре у вези са “сигурним дојавама” и др.). Такође, имали су прилику да чују више о доказивању кривичних дјела високотехнолошког криминала, сарадњи са оператерима телекомуникација у земљи и иностранству, те прикупљању, анализи и складиштењу електронских доказа.