У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: „ЦЕСТ“), је организовао семинар из кривичноправне области на тему: „Процјена вјеродостојности исказа свједока кроз невербалне сигнале у истражном поступку“ који је одржан 17. новембра 2020. године, путем платформе- Cisco Webex. Излагач на семинару је био г. Горан Којић, главни форензички вјештак за психолошке анализе и вјештачења, полиграфски испитивач и инструктор у МУП-у Србије и сарадник Института за бихејвиоралну форензику у Србији, који је у свом вишегодишњем раду испитао преко двије хиљаде лица.

У складу са дневним редом, учесници су имали прилику да чују више о ефикасном форензичком интервјуисању у циљу прикупљања информација од лица и то припремама услова за интервју, фазама процеса, динамици процеса, темама и питањима, те грешкама у интервјуисању, а затим и о провјери аутентичности исказа односно детекцији лагања и манипулација, те проблемима у детекцији лагања, анализи вербалних садржаја, анализи невербалних садржаја, карактеристикама аутентичних исказа и карактеристикама лажних исказа.