Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST RS) je u okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu, organizovao treći po redu trening u okviru druge faze projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u BiH – JUFREX II“ , uz podršku Evropske unije i Savjeta Evrope, na temu:Zaštita zviždača (uzbunjivača)“. Seminar je održan 12. i 13. novembra 2020. godine putem online platforme- Cisco Webex, dok su edukatori seminara bili domaći i međunarodni certifikovani stručnjaci JUFREX-a iz oblasti prava na slobodu izražavanja, a to su docent dr Jelena Surčulija- Milojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, g. Amir Kapetanović, sudija Suda Bosne i Hercegovine i g. Admir Biščić, sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci.

U skladu sa dnevnim redom, nakon uvodnog obraćanja predstavnika CEST-a RS i Savjeta Evrope, te međusobnog predstavljanja učesnika i razmjene očekivanja, učesnici su imali priliku da čuju izlaganja vezana za regulatorni okvir Savjeta Evrope i Evropske unije u oblasti zaštite zviždača i klevete, zatim za institucionalni okvir i procedure zaštite zviždača u domaćem zakonodavstvu, za slobodu izražavanja sudija u krivičnom, upravnom i parničnom postupku, te mnogobrojne primjere iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, domaćih sudova i sudova u regionu iz oblasti zaštite zviždača i klevete.