Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, организовао семинар из управне области на тему „Проблеми у примјени Закона о слободи приступа информацијама Републике Српске“.

Семинар је одржан 30. октобра 2020. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је био господин Душко Бојовић, судија Врховног суда Републике Српске.

У складу с дневним редом, судија Бојовић је назначену тему семинара презентовао у два дијела.

У првом дијелу је, у оквиру уводних разматрања, говорио о проблемима са аспекта корисника права омогућених Законом о слободи приступа информацијама, те природи Закона и уоченим проблемима у његовој примјени.

У другом дијелу, судија Бојовић је изнио ставове судске праксе окружних судова из Бањалуке и Добоја пред којима су вођени спорови у којима су се странке позивале на одредбе Закона о слободи приступа информацијама, те одлуке Врховног суда Републике Српске донесене у тим истим поступцима.

Семинару је присуствовало 9 носилаца правосудних функција из Републике Српске.