U okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020.godinu, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: „CEST“), uz podršku UNICEF-a, organizovao je seminar na temu „Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote konvencija) i njena usklađenost sa domaćim zakonodavstvom“, koji je održan 16.oktobra 2020. godine u prostorijama CEST-a, dok su izlagači na seminaru bile Svetlana Marić, sudija Okružnog suda Banja Luka i Snježana Živković, tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

U prvom dijelu seminara, učesnici su imali priliku da slušaju o "Međunarodnim standardima ugrađenim u Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku RS, kao i izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku RS", dok se u drugom dijelu seminara govorilo o "Primjeni međunarodnih standarda i novih zakonskih rješenja u sudskoj praksi RS.