U Sarajevu je  16. i  17. oktobra 2020.godine održan Sedmi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu u organizaciji AIRE Centra i Civil Rights Defenders, a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, Vlade Švedske, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije i Fondacije Konrad Adenauer, a sa ciljem promovisanja sprovođenja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava na državnom nivou, te da se podstakne regionalna saradnja u kontinuiranom razvoju vladavine prava i ljudskih prava i da se pruži pomoć u procesu integracije zemalja  ovog regiona u Evropsku Uniju.

Tema ovogodišnjeg foruma je bila  pandemija COVID-19 i prava zaštićena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, pošto mjere izolacije i karantina koje je usvojila većina evropskih država, kako bi se izborile sa izazovima i ograničile opasnosti koje nam svima prijete, predstavljaju  zadiranje i kršenje mnogih prava zaštićenih Evropskom konvencijom.

Forum je ove godine organizovan u drugačijem formatu, budući da je organizacija foruma na jednoj lokaciji u punom obimu, bila nemoguća zbog krize izazvane virusom COVID-19 i zaštitnih mjera koje se s tim u vezi preduzimaju.

Centralna konferencija održavanja ovogodišnjeg međunarodnog foruma je bila u Strazburu i u regionalnim centima u Beogradu, Sarajevu, Skoplju, Podgorici, Zagrebu, Tirani i Prištini,  su bili okupljeni učesnici iz regionalnih jurisdikcija ovih zemalja, a koji su bili on line povezani sa Strazburom i koji su učestvovali u radu konferencije i pojedinačno podnijeli  izvještaj o stanju, kršenju  i poštivanju ljudskih prava za vrijeme vanrednog stanja izazvanog zdravstvenom krizom i mjerama koje je svaka od ovih država preduzela radi njenog suzbijanja.

U Strazburu su bili okupljeni predsjednici i bivše  i sadašnje sudije Evropskog suda za ljudska prava, a u navedenim centima zemalja regiona su bili okupljeni predstavnici pravosuđa - predsjednici i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, ombudsmani i zastupnici država pred sudom u Strazburu, predstavnici nacionalnih institucija - centara/akademija za pravosudnu obuku sudija i tužilaca, predstavnici nevladinih organizacija i istaknuti pravni stručnjaci.

Ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u radu ovogodišnjeg regionalnog foruma u Sarajevu je učestvovao Direktor Centra sa saradnicima.