Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, у сарадњи са Нотарском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему „Актуелна питања у вези регистрације пословних субјеката у Републици Српској“.

Семинар је одржан 06. октобра 2020. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је била госпођа Јованка Јовановић, предсједник Окружног привредног суда у Добоју.

У складу с дневним редом, госпођа Јовановић је, у првом дијелу семинара уопштено излагала о постојећој реформи поступка регистрације пословних субјеката, док је преостали дио семинара био посвећен актуелним питањима из области регистрације пословних субјеката.

Семинару је присуствовало 26 носилаца правосудних функција и представника нотарске заједнице, сви из Републике Српске.