Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, а у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из ванпарничне области на тему „Судска пракса из ванпарчничних поступака“.

Семинар је одржан 02. октобра 2020. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је била госпођа Селма Шаћировић, судија Основног суда у Бијељини.

У складу с дневним редом, судија Шаћировић је, у првом дијелу семинара, изложила о основним појмовима ванпарничног поступка, док су у другом дијелу семинара учесници имали прилику да се упознају са актуелном праксом из внпарничне области, са акцентом на стамбеним споровима, фактичкој експропријацији и уређењу личних односа.

Едукаторица је презентовала низ случајева из праксе домаћих судова, а учесници су кроз питања и активну дискусију настојали ријешити проблеме и нејасноће које имају у вези са овом правном тематиком.

Семинару је присуствовало 14 носилаца правосудних функција и адвоката, сви из Републике Српске.