Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској и Центар за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине су у сарадњи са Центром против кријумчарења уметнинама ( у даљем тексту: ЦПКУ) и Мисијом OSCE-а у Босни и Херцеговини одржали 19. августа 2020. године обуку за носиоце правосудних функција. Првобитно је предметна едукација планирана за 27. април 2020. године, међутим због пандемије COVID-19, иста је пролонгирана и реализована путем online платформе на тему: „Илегална трговина умјетнинама у БиХ“.

Овом едукацијом настављене су даљње активности у области едукације на сузбијању илегалне трговине умјетнинама у Босни и Херцеговини. Предавачи који су узели учешће у раду овог семинара презентовали су резултате истраживања уз области борбе против илегалне трговине умјентинама и заштите културне баштине. Ради се о представницима и сарадницима Центра против кријумчарења умјетнинама и Тужилаштва Тузланског кантона, а то су Џенан Јусуфовић- ЦПКУ, Самир Суфи- ЦПКУ, Ведран Алиџановић- Тужилаштво Тузланског кантона, Амра Ћебић- ЦПКУ и Сенад Беговић- ЦПКУ.

У току реализације едукације акцентована је законодавна област, као и активности на сузбијању илегалне трговине умјетнинама, које је Центар против кријумчарења умјетнинама реализовао у претходном периоду, те анализа постојећег стање у вријеме пандемије COVID-19. Организатори овог семинара ће у сарадњи са својим партнерима наставити на реализацији пројеката у области борбе против илегалне трговине умјетнинама и заштите културне баштине.