Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у складу са Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, организовао семинар у оквиру пројекта „Рјешавање питања дугова и престанак пословања“, који проводи Министарство правде Републике Српске, уз подршку Групације Свјетске банке и Владе Швајцарске, на тему: „Стечај са елементом иностраности“.

Семинар је одржан 12. јуна 2020. године путем online платформе Cisco Webex, а едукатор је био проф. др Владимир Чоловић, директор Института за упоредно право у Београду.

Професор Чоловић је учесницима семинара изложио о главном и посебном стечајном поступку, надлежности по имовини и пословној јединици и дејству стране стечајне одлуке.

Семинару су присуствовала 23 учесника из реда судија и стечајних управника из Републике Српске