Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској   је, у сарадњи са TRIAL International а у оквиру пројекта подржаног од Medica Mondiale, организовао семинар на тему: „Ратно сексуално насиље – практични проблеми узроковани утицајем стигматизације и стереотипа“.

Радионица је одржана 11. јуна 2020. године, путем Cisco Webex платформе, док је излагач на радионици била гђа Божидарка Додик, судија Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, уз присуство дванаест учесника из правосудних институција у Републици Српској.

Циљ ове радионице је био подизање свијести и сензибилитета правосудног особља о присуству стереотипа и стигматизације оштећених-жртава сексуалног насиља у оквиру кривичног поступка, кроз едукацију о постојећим проблемима и препорукама за њихово превазилажење.