Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру заједничке активности са Центром за едукацију судија и тужилаца у ФБиХ, а уз подршку Мисије OSCE-a у БиХ, организовао online семинар на тему : „Основна права и темељне слободе“, путем платформе Cisco Webex.

Семинар је одржан 9. јуна 2020. године, док су едукатори били представници Мисије OSCE-a у БиХ: Игор Личина, Нина Шеремет, Златан Мусић, Емина Крњић и Шејла Масло Черкић. Семинару је присуствовало око 40 (четрдесет) учесника из правосудних институција у БиХ, од којих је 16 (шестанест) из Републике Српске.

У оквиру семинара се говорило о праву на слободу мирног окупљања, слободи медија и сигурности новинара, као и о праву на слободу вјере или увјерења.