У оквиру Програма стручног усавршавања за 2020. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ РС) је, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у ФБиХ и Атлантском иницијативом, организовао семинар на тему:Сексуално узнемиравање- законска рјешења и правосудни оквир“, који је одржан 22. маја 2020. године, путем Cisco Webex платформе.

Семинар представља наставак сарадње са Атлантском иницијативом у складу са развијеним програмом о наведеној теми, а који су развиле судије и јавни тужиоци који се баве наведеном тематиком. Едукаторице семинара су биле гђа Славица Тадић, предсједница Основног суда у Зворнику и гђа Свјетлана Милишић-Величковски, судија Врховног суда ФБиХ.

Значај семинара огледа се у озбиљнијем приступу сексуалном узнемиравању, како би се подигла свијест носилаца правосудних функција о наведеном проблему, а акценат је посебно стављен на тужилаштва као органа који покреће и спроводи истрагу. Семинару је присуствовало преко тридесет учесника из БиХ, од којих је једанаест из Републике Српске, а Центар ће се и даље трудити да учини доступним носиоцима правосудних функција што већи број онлајн актуелних тема и едукација.