Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској   је, у сарадњи са TRIAL International, организовао онлајн семинар на тему: „Одмјеравање казни за ратно сексуално насиље у кривичним поступцима у БиХ“. Семинар је одржан 19. маја 2020. године, путем Cisco Webex платформе, док је едукатор била гђа Божидарка Додик, судија Врховног суда ФБиХ, уз присуство десет учесника из правосудних институција у Републици Српској.

Циљ овог семинара је представљање тренутног стања у судској пракси како би се кроз практичне примјере едуковали носиоци правосудних функција о примјени отежавајућих и олакшавајућих околности, те критеријумима по којима се могу водити приликом одмјеравања казни према починиоцима кривичних дјела ратног сексуалног насиља. Учесницима су доступне публикације TRIAL International и то извјештај „Кажњавање ратног сексуалног насиља – Смјернице за сузбијање недосљедности у одмјеравању казни“ и приручник „Одмјеравање казни за ратно сексуално насиље- практичне смјернице“.