Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској и Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, а у сарадњи са Савјетом Европе, канцеларија у Босни и Херцеговини, у оквиру пројекта „Иницијатива за правну сигурност и ефиксно правосуђе у Босни и Херцеговини“, организовао је семинар на тему „Вјештина писања пресуде у кривичним стварима са фокусом на образложење“.

Семинар је одржан 07. и 08. маја 2020. године путем комуникацијске платформе – Cisco Webex апликације, а едукатори су били госпођа Љиљана Филиповић и господин Емир Нерадин, судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине.

Семинару је приступило 15 носилаца правосудних функција из цијеле Босне и Херцеговине, представници Центара за едукацију и представници Савјета Европе.