Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ) је, и ове године, наставио са Програмом специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, а уз подршку   UNICEF-а.   Тако је   први овогодишњи семинар   одржан онлајн, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазване Коронавирусом, путем Zoom апликације, 28. априла 2020. године , док је едукатор био проф. др Љубинко Митровић, Омбудсман за људска права БиХ. Семинару је присуствовало 8 (осам) учесника из реда судија, јавних тужилаца и стручних сарадника.

Препорука Институције омбудсмана за људска права је континуирана обука и посвећеност свих органа који учествују у поступцима гдје су малољетници у питању, а то укључује, осим носилаца правосудних функција, социјалне раднике и полицијске службенике. Семинар је успјешно завршен, те ће се ЦЕСТ трудити, и даље, да носиоцима правосудних функција омогући што већи број онлајн едукација.