Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ) је у сарадњи са Атлантском иницијативом у оквиру Пројекта „Род и правосуђе“, а уз подршку Владе Шведске, организовао семинар из кривичноправне области на тему: „Разматрање кривичног дјела силовања у судској пракси у БиХ“.

 

Семинар је одржан дана 24. априла 2020. године путем апликације за видео-конференције тзв. Zoom апликације, док су едукатори семинара били господин Душко Милоица, предсједник Окружног суда у Приједору и госпођа Мирела Мујагић, стручни савјетник-психолог Кантоналног суда у Бихаћу. Семинару је присуствовало 8 (осам) учесника из реда судија и јавних тужилаца у Републици Српској, те представници ЦЕСТ-а и Атлантске иницијативе.

Резултати анализе, представљене у „Приручнику за разматрање кривичног дјела силовања у судској пракси у БиХ“, који је израдила Атланстка иницијатива заједно са панелом од дванаест судија у БиХ, указали су на неуједначену праксу судова у разматрању олакшавајућих и отежавајућих околности, на недовољно узимање посљедица силовања по ментално здравље жртава, на често ублажавање казне или изрицање минималне казне предвиђене законом за ово кривично дјело, те на присуство стереотипа о понашању жртава и учинилаца.

Семинар је успјешно завршен, уз интеракцију и изражено задовољство учесника оваквим начином одржавања обука, а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. ЦЕСТ ће се и даље трудити да учини доступним носиоцима правосудних функција што већи број онлајн актуелних тема и едукација.