Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС је, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у ФБиХ и Мисијом OSCE-а у БиХ, и ове године организовао наставак обуке на тему „Трговина људима“.

Обука је одржана 28. фебруара 2020. године у просторијама ЦЕСТ-а у Бањалуци, док су едукатори били госпођа Светланка Бијелић, републички јавни тужилац Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, Републичко јавно тужилаштво РС, и господин Бранко Перић, судија Суда БиХ, као и господин Борис Топић, представник Мисије OSCE-а у БиХ.

Господин Топић је презентовао резултате праћења које проводи Мисије OSCE-а и представио нове публикације и то „Приручник о истрази кривичног дјела трговине људима“ и „Приручник о финансијским истрагама у вези кривичног дјела трговине људима“, а који су подијељени учесницима семинара у електронском облику. Потом је тужилац Бијелић говорила о процесуирању предмета трговине људима из тужилачке перспективе са фокусом на разликовање сличних кривичних дјела, накнаду штете и одузимање имовинске користи, док је судија Перић говорио о процесуирању предмета трговине људима из судијске перспективе са фокусом на накнаду штете и одузимање имовинске користи. Семинару је присуствовало око четрдесет учесника из правосудних инстутуција у БиХ.