Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру почетне обуке за 2020. годину, организовао семинар на тему „Методологија израде судске одлуке у грађанском поступку“, намијењен приправницима и волонтерима запосленим у институцијама правосуђа.

Семинар је одржан 14. фебруара 2020. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је била госпођа Биљана Мајкић Маринковић, судија Окружног суда у Бањалуци.

Семинару је присуствовало око 50 учесника из реда приправника из судова и јавних тужилаштава у Републици Српској.

Ово је први семинар који је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке ЦЕСТ-а у РС за 2020. годину организован с циљем да се приправници и волонтери запослени у судовима и тужилаштвима припреме за полагање писаног дијела правосудног испита, а Програмом је, у другом дијелу године, предвиђен још један семинар намијењен овој циљној групи, и то из области кривичног права.

Неспорно је да је едукативна активност судије Мајкић Маринковић, стручњака из домена грађанског права, за већину полазника семинара била од великог значаја у разрјешењу многих недоумица и нејасноћа које су раније имали приликом писања пресуде у грађанском поступку.