Дана 5. фебруара 2020. године у Стразбуру је одржана сједница Управног одбора земаља Западног Балкана у вези  Програма Савјета Европе за едукацију правних професија из области људских права – Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (у даљем тексту: HELP) на којој су присуствовали представници институција за обуку судија и тужилаца, те представници адвокатских комора Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Албаније, Сјеверне Македоније и самопроглашеног Косова. Представник Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској била је Мила Чолић, начелник Сектора за стручно усавршавање.

На сједници се говорило о прегледу активности HELP-а у наведеним земљама у периоду од 2016-2019. године, те о наредним активностима и акционом плану за првих 6 (шест) мјесеци.  Истакнуто је да активност Савјета Европе, финансирана од стране Европске уније, за земље Западног Балкана и Турску ( у даљем тексу: земље кориснице) под називом „Horizontal facility ll“ за период од 2019-2022. године, има за циљ промовисање европских стандарда и примјену истих у земљама корисницима, те ширење знања о праву Европске уније, као и јачање капацитета правосуђа, која укључује борбу против привредног криминала, борбу против дискриминације и пружање адекватне заштите угроженим групама, односно мањинама, а нарочито промовисање слободе изражавање и слободе медија.

Представници наведених земаља су, такође, присуствовали 6. фебруара 2020. године, на  HELP састанку за контактне и информационе тачке, који је окупио преко 50 чланова мреже HELP, представника националних институција за обуку судија и тужилаца, као и националних адвокатских удружења из држава чланица Европске уније и кључних актера на нивоу Европске уније