У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), дана 24. децембра 2019. године, одржан је семинар на тему „Посебне истражне радње“.

Едукатори су били др Миодраг Бајић, замјеник главног републичког тужиоца – специјални тужилац Републичког тужилаштва Републике Српске и др Милијана Буха, чланица Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и доцент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Семинару је присуствовало 20 носилаца правосудних функција из Републике Српске.

Едукатори су о посебним истражним радњама изложили из угла доктрине, важећих законских одредаба, те кроз презентовање извода из праксе ЕСЉП (два случаја апеланата против Републике Хрватске). Такође, тужилац Бајић је припремио хипотетички случај у виду презентације, како би овај правни институт приближио полазницима семинара.

У складу с Препорукама Peer Review-a Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ, едукатори су на почетку и на крају семинара извршили тестирање учесника путем анонимног теста на заокруживање одговора, како би се утврдило досадашње знање учесника о теми семинара и успјешност семинара у побољшању досадашњих знања.

На основу упоредне анализе резултата овог тестирања, може се констатовати да је семинар у значајној мјери допринио побољшању знања учесника о посебним истражним радњама.