Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST) je u saradnji sa u saradnji sa Projektom za razvoj, pomoć i edukaciju u prekomorskim zemljama Ministarstva pravosuđa SAD (DoJ/OPDAT), organizovao seminar iz krivičnopravne oblasti na temu Finansijske istrage u predmetima koruptivnih krivičnih djela“.

Seminar je održan 16. i 17. decembra 2019. godine u hotelu „Courtyard by Marriott“ u Banjoj Luci, dok su edukatori bili gospodin Goran Krnaič, rezidentni pravni savjetnik OPDAT-a u BiH, gospođa Svetlanka Bijelić, republički javni tužilac – Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, gospođa Svetlana Marić, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci i gospođa Olga Pantić, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci.

Pomenuti događaj uvećao je svojim prisustvom i Njegova ekselencija gospodin Eric Nelson, ambasador SAD-a u BiH, koji je tom prilikom saopštio učesnicima da Ambasada SAD-a daje podršku pravosuđu za borbu protiv korupcije i oduzimanje imovinske koristi, upravo kroz obuke sudija i tužilaca, te da će nastaviti sa podrškom i u narednom periodu.