Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ у РС) је, у сарадњи са Савјетом Европе у Босни и Херцеговини, у оквиру новог пројекта „Иницијатива за правну сигурност и ефиксно правосуђе у Босни и Херцеговини“, и уз подршку Владе Норвешке, организовао семинар под називом „Вјештина писања и образлагања пресуде“.

Овај семинар, превасходно намијењен новоименованим судијама парничног реферата, али и другим заинтересованим судијама, одржан је 09. и 10. децембра 2019. године у хотелу „Јелена“ у Бањалуци.

Едукатори су били господин Сенад Тица, судија Врховног суда Републике Српске и господин Горан Незировић, судија Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине.

Током семинара вођена је квалитетна дискусија, а учесници су имали прилику да изнесу све недоумице и проблеме које им се појављују у вези са овом правном тематиком.

Семинар је од стране учесника оцијењен високим оцјенама, а успјеху семинара су, нарочито, допринијели едукатори који су својим квалитетним ставовима и смијерницама у погледу писања пресуде у грађанској парници, све вријеме, одржавали заинтересованост и пажњу учесника.