Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, организовао традиционални округли сто из кривичноправне области на тему „Aктуелна питања из праксе Окружних судова и Окружних јавних тужилаштава у Бањој Луци и Приједору“.

Округли сто је одржан 5. децембра 2019. године у просторијама Центра, док су излагачи били госпођа Светлана Марић, судија Окружног суда у Бањој Луци и др Раденко Јанковић, окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањој Луци. Округлом столу су присуствовали учесници из реда судија, јавних тужилаца и адвоката из Адвокатске коморе Републике Српске.

У складу са дневним редом, судија Марић је износила актуелна питања из праксе Окружног суда у Бањој Луци, док је тужилац Јанковић износио актуелна питања Окружног јавног тужилаштва у Бањој Луци. Истакнуто је, као и на претходним округлим столовима из кривичноправне области, да је евидентна слаба казнена политика и неуједначена судска пракса, а да уједначена судска пракса представља услов за обезбјеђење правде у земљи.