Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему „Интелектуално власништво у Босни и Херцеговини“.

Семинар је одржан 06. децембра 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је био Његослав Јовић, ма, виши асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Кроз интерактиван однос између учесника и едукатора могло се закључити да на територији Босне и Херцеговине и Републике Српске постоје квалитетни прописи који регулишу ову материју и пружају адекватну правну заштиту у случају повреде права интелектуалног власништва, али је проблем у примјени истих (низак степен пријењивости ових прописа), те, из тог разлога, још увијек, не постоји довољно изграђена пракса домаћих судова у овим правним стварима.