У складу са Програмом почетне обуке за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), дана 29.11.2019. године, одржан је четврти семинар за стручне сараднике запослене у правосудним институцијама.

Модул 4 друге године обуке за стручне сараднике, под називом „Извршна и управна област“ учесницима семинара су, кроз неколико подтема, изложили господин Страхиња Ћурковић судија Врховног суда Републике Српске и господин Небојша Пејовић, судија Основног суда у Бањалуци.

Семинару је присуствовало око 60 учесника из реда стручних сарадника и приправника из правосудних институција Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ.