Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину организовао семинар из прекршајне области на тему „Уједначавање судске праксе окружних судова у прекршајним поступцима“ „Измјене прекршајног законодавства“.

Семинар је одржан 20. новембра 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је био господин Драгослав Ерделић, судија Окружног суда у Бијељини.

У складу с дневним редом, г. Ерделић је, у првом дијелу семинара изнио актуелна питања из праксе окружних судова у прекршајним поступцима. У другом дијелу семинара учесници су имали прилику да послушају излагање о потреби за увођењем измијена у прекршајном законодавству Репубике Српске.

Семинару је присуствовало 14 носилаца правосудних функција, претежно из реда судија и виших стручних сарадника из Републике Српске.