Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, на основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, у оквиру пројекта „Унапређење пословне климе кроз брже рјешавање привредних спорова у БиХ“, који имплементира Свјетска банка у сарадњи са Високим судским и тужилачким савјетом БиХ, уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства, и уз учешће Адвокатске коморе Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области, на тему Aктуелна питања из праксе привредних судова у Републици Српској“.

Семинар је одржан 15. новембра 2019. године у хотелу „Видовић“ у Бањалуци, док су едукатори били Драго Туркеш, предсједник Вишег привредног суда Републике Српске, Богдан Гајић и мр Бранка Скоко, судије Вишег привредног суда Републике Српске.

Значај овог семинара огледа се у томе што, поред сумарних извјештаја о раду привредних судова, анализе квалитета и запажања другостепених судија, овај вид едукације је садржавао и припремљене одговоре на питања која су постављена током године, а која су достављена едукаторима прије одржавања едукације. На основу резултата расправе на колегијуму Вишег привредног суда Републике Српске, израђени су и достављени коначни пречишћени текстови сентенци и  образложења, као званичан став Вишег привредног суда по тим питањима. Методолошки посматрано, ово је новина у приступу теми семинара, што представља огроман допринос судској праски привредних судова на цијелој територији Републике Српске.