Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, организовао традиционални округли сто из кривичноправне области на тему „Aктуелна пракса Окружних судова и Окружних јавних тужилаштава у Бијељини и Добоју“. Округли сто је одржан 8. новембра 2019. године у просторијама Окружног суда у Добоју, док су излагачи били Славко Круљ, замјеник главног окружног тужиоца у Добоју, Душко Нинковић, предјседник Окружног суда у Добоју и Мирко Васиљевић, судија Окружног суда у Бијељини. Округлом столу је присуствовало укупно 40 (четрдесет) учесника из реда предсједника судова, судија, окружних јавних тужилаца, стручних сарадника и адвоката.