Na Jahorini je u dane 14. i 15. novembar 2019.godine održana treća godišnja konferencija Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu na temu:''Pravo na suđenje u razumnom roku'', koju već treću godinu organizuju Ustavni sud Bosne i Hercegovine i AIRE Centar iz Londona, a u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom BiH i uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije.

Cilj Pravosudnog foruma je unapređenje saradnje među najvišim sudskim instancama u Bosni i Hercegovini kroz godišnje konferencije na kojima su na dnevnom redu aktuelne teme koje su od suštinskog značaja za pravosuđe u BiH, u procesu poboljšanja primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i harmonizacije sudske prakse i pripreme za evropske integracije.

Prva godišnja konferencija Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu održana je u Sarajevu u 2017.godini na temu: ''Pravo na obrazloženu sudsku presudu – obavezni standardi u sudskim postupcima'', a druga godišnja konferencija je održana u Banjaluci u novembru 2018.godine, na temu: ''Posebne istražne radnje''.

Učesnici Pravosudnog foruma su sudije iz najviših sudova BiH: Ustavnog suda BiH, Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda FBiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta, Ustavnog suda FBiH, Ustavnog suda Republike Srpske, međunarodni eksperti, članovi VSTS BiH, predstavnici ministarstava pravde i Direktori Centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Federacije BiH.