Dana 23.10.2019.godine ispred AIRE Centra iz Londona (Advice on Individual Rights in Europe) i Sekretarijata Regionalne inicijative za borbu protiv korupcije (RAI), gđa. Desislava Gotskova i gdin. Vladan Joksimović su u Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj predstavili Priručnik o efikasnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima i  Priručnik za obuku o instrumentima i najboljim praksama u međunarodnoj saradnji za oduzimanje imovinske koristi.

Obe publikacije su razvijene i objavljene u okviru dvogodišnjeg regionalnog projekta „Jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera oduzimanja imovine’’, koji finansira vlada Velike Britanije, a koji provodi AIRE Centar I Sekretarijat Regionalne inicijative za borbu protiv korupcije (RAI).

Priručnici pružaju sveobuhvatan pregled međunarodnih i evropskih standarda o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom i imaju za cilj pružiti pomoć i ohrabriti javne tužioce, sudije i stručnjake iz regije zapadnog Balkana, koji se bave oduzimanjem imovine stečene krivičnim djelom o najboljoj praksi za međunarodnu saradnju  i praktičan su alat za istražitelje, javne tužioce, sudije i druge institucije koje su uključene u praćenje i identifikaciju imovine stečene krivičnim djelom.

Priručnici su objavljeni na ćirilici i latinici i mogu biti preuzeti ovdje (linkovi) .

Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristipribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima

Priručnik za obuku Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanjeimovinske koristi_cirilica

Priručnik za obuku Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanjeimovinske koristi_latinica