Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину организовао семинар из прекршајне области на тему „Дуализам прекршајног и кривичног поступка – начело Ne bis in idem“.

Семинар је одржан 23. октобра 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је био господин Аид Ханушић, предсједник Основног суда у Бијељини.

У складу с дневним редом, г. Ханушић је, у првом дијелу семинара говорио о начелу ne bis in idem кроз однос прекршајних и кривичних дјела, те изложио правни оквир БиХ и РС за примјену овог начела. У другом дијелу семинара учесници су имали прилику да послушају излагање о сличностима и разликама између кривчног и прекршајног гоњења, двоструком гоњењу и посљедицама истог, те најчешћим случајевима прекршаја са елементима кривичног дјела. Током предавања едукатор је презентовао знатан број случајева из праксе ЕСЉП.

Семинару је присуствовало 15 учесника из реда судија, јавних тужилаца и припадника МУП-а РС.