SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU CENTARA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE I FEDERACIJE BIH sa AIRE CENTROM IZ LONDONA

U Sarajevu je dana 16. oktobra 2019.godine zaključen Sporazum o saradnji, koji su međusobno potpisali direktor CEST RS Tomislav Čavić, direktor CEST FBiH Arben Murtezić, sa Programskim menadžerom za Zapadni Balkan AIRE Centra (Advice on individual Rights in Europe) iz Londona gosp. Biljanom Breitveit, a u prisustvu Ambasadora Nj.E. Metju Filda, koji je u ime Vlade Velike Britanije podržao buduću saradnju sa CEST-ovima kao partnerima, u sklopu dugogodišnje saradnje i podrške koju Ujedinjeno Kraljevstvo pruža pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

Sporazum je potpisan u sklopu zajedničkog projekta harmonizacije i usklađivanja domaće sudske prakse sa evropskim pravnim standardima, a u cilju nadgradnje stručnog usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija, kroz sistemske projektne aktivnosti i edukacije, radi unapređenje primjene Evropske Konvencije o ljudskim pravima, kao i jačanje stručnosti i nezavisnosti pravosuđa radi podrške vladavini prava i jačanju procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine.