Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему „Јавно – приватно партнерство“.

Семинар је одржан 14. октобра 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је био mr iur Фарук Латифовић, судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ.

Кроз интерактиван однос између учесника и едукатора могло се закључити да је јавно – приватно партнерство релативно нов институт у нашем пословном праву. Такође, током семинара је указано на конкретне недостатке постојећих прописа, и изостанак односне судске праксе, али и могућности да се тумачењем постојећих прописа, и додатном обуком, превазиђу могуће недоумице и нејасноће у раду.