U okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019. godinu, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: „CEST“), a u saradnji sa Advokatskom komorom Republike Srpske, organizovao je seminar na temu Tužilački imunitet u predmetima ratnih zločina“. Seminar je održan 30. septembra 2019. godine u prostorijama CEST-a, dok su edukatori na seminaru bili gospodin Igor Cimeša, okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i gospodin Vladimir Simović, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Seminaru je prisustvovalo ukupno petnaest učesnika iz reda nosilaca pravosudnih funkcija i advokata iz Republike Srpske.