Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj je u okviru zajedničke aktivnosti sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, organizovao seminar na temu „Naknada štete“. Seminaru, kome je prisustvovalo oko trideset učesnika, održan je 23. septembra 2019. godine u Banjaluci, dok su edukatori bili gospodin Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda u Zenici i gospođa Zvjezdana Antonović, sudija Suda Bosne i Hercegovine.

U skladu sa dnevnim redom, nakon uvodnog obraćanja organizatora, gospodin Baručija je prezentovao temu pod nazivom „Naknada štete pričinjene entitetskim zavodima za penzijsko i invalidsko osiguranje“, a nakon toga je gospođa Antonović izlagala temu pod nazivom „Odgovornost države Bosne i Hercegovine u pogledu štete koju učine pripadnici NATO-a“.