У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), 10. октобра 2019. године, одржан је семинар на тему „Главни претрес“.

Едукатор је била гђа Олга Пантић, судија Окружног суда у Бањалуци, која је, у складу са Препорукама Peer Review-a Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ, на почетку и на крају семинара извршила тестирање учесника путем анонимног теста на заокруживање одговора, како би се утврдило досадашње знање учесника о теми семинара и успјешност семинара у побољшању досадашњих знања.

Семинару је приступило 18 учесника из реда новоименованих судија и јавних тужилаца, јавних тужилаца, те судијских приправника, сви из Републике Српске.

Циљ овог семинара је био оспособљавање новоименованих судија и јавних тужилаца за успјешно руковођење главним претресом, те указивање на најчешће грешке и пропусте који се појављују у пракси.

На основу анализе резултата „улазног“ и „излазног“ тестирања учесника семинара, као показатеља доприноса едукације у досадашњем знању учесника о теми семинара, посвећености едукатора, те заинтересованости учесника за интерактиван рад, може се констатовати да је циљ семинара реализован.