Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST) je i ove godine nastavio sa Programom specijalističke obuke za sudije i javne tužioce koji postupaju u postupcima prema maloljetnim izvršiocima krivičnih djela, kao i u krivičnim postupcima u kojima se u ulozi oštećenog pojavljuju djeca, a uz podršku UNICEF-a. Tako je treći ovogodišnji seminar održan 20. septembra 2019. godine u prostorijama CEST-a, dok je edukator bio gospodin Dragan Uletilović, sudija Osnovnog suda u Banjaluci. Seminaru su prisustvovala 24 (dvadeset četiri) učesnika iz reda sudija i javnih tužilaca.