Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS je u saradnji sa Pravosudnom komisijom Brčko distrikta BiH, te Misijom OSCE-a u BiH, organizovao 10. i 11. septembra 2019. godine dvodnevni seminar na temu Krivična djela počinjena iz mržnje, namijenjen prvenstveno glasnogovornicima tužilaštava i policijskih agencija za sprovođenje zakona.Seminaru, održanom u hotelu „Termag“ na Jahorini, prisustvovalo je 15 (petnaest) učesnika, dok su edukatori seminara bili stručnjaci Misije OSCE-a u BiH i to gospodin Saša Bojanić, gospođa Halisa Skopljak i gospođa Amra Hamidović, kao i gospodin Adnan Rondić, televizijski novinar.U sklopu seminara, učesnicima je podijeljen radni materijal koji se sastoji od publikacije Misije OSCE-a u BiH pod nazivom „Krivična djela iz mržnje i krivična djela izazivanja mržnje“ u sklopu koje je i Komentar relevantnih zakonskih odredaba, a čiji je autor dr.sc. Ljiljana Filipović, sudija Vrhovnog suda FBiH, zatim Monitor mržnje Misije OSCE-a u BiH, Priručnik za BiH „Razumijevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje“, kao i rad gospodina Rondića pod nazivom „Medijski nastup(ati): Smjernice za rad s medijima“.