Poštovani,

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj poziva zainteresovane sudije za seminare u organizaciji EJTN-a, na engleskom jeziku, da se prijave na predstojeći seminar koji će se održati 22. i 23. novembra u Budimpešti, Mađarska.

Zvanični poziv organizatora i formular za registraciju se nalaze u prilogu.

POZIV

FORMULAR